Om bloggen

På denne bloggen vil jeg samle alle noveller og romaner jeg har skrevet innen BDSM emnet. Kun to har vært gitt ut, men her har jeg trukket tilbake utgivelsen grunnet manglende interesse.

BDSM står for Bondage Domain Sado Masochism. Dette er en seksuell legning der det er frivillighet og samtykke til det som skjer fra begge parter. Det kan være røft, det kan være fysisk vondt, men det er ikke vold. BDSM må ikke forveksles med voldtekt eller annen form for ufrivillighet eller ikke samtykkende seksuell omgang.

I BDSM noveller er det ikke alltid like lett å se frivilligheten til alle deltagerne til å begynne med, men min intensjon er ikke å skrive noveller som, utført i virkeligheten, ville vært lovstridige. Dersom det oppfattes slik er det enten dårlig formulering fra min side eller missforståelse fra leserens side.

Jeg kommer ikke i denne bloggen til å ytre meninger om BDSM. Jeg skriver noveller og romaner for å fortelle historier hvor grunntemaet er BDSM. Jeg tar gjerne i mot kommentarer til historiene, positive og negative, men om en søker diskusjonsforum er det plenty av andre steder å gå.

Passer ikke BDSM temaet inn i din virkelighet behøver du ikke tvinge deg til å lese. Da kan du rusle videre for å finne noe som interesserer deg.

NB! Nesten alle historiene har sterke seksuelle skildringer (Noen unntak er det)